Vad är målet med ditt företags webbplats?

När det kommer till att skapa eller omstrukturera en företagswebbplats, är det första steget att definiera dess syfte. Detta underlättar processen med att skapa innehåll, design, layout och även att utvärdera webbplatsens effektivitet. Generellt sett kan en webbplats ha tre huvudsyften: informera, generera leads och direkt försäljning.

laptop computer on glass-top table

Informera

Ett primärt syfte kan vara att informera besökarna. Exempelvis kan en kommunal webbplats ha som mål att hålla invånarna uppdaterade om händelser och regler. Det kan också gälla webbplatser som erbjuder produktsupport, fungerar som intranät eller projektwebbplatser som beskriver aktuella eller avslutade projekt. Viktigt här är att placera relevant information på ett lättillgängligt sätt, med en effektiv sökfunktion och en tydlig meny. Uppföljningsmetoder, som att analysera besöksstatistik och navigationsmönster, är viktiga för att utvärdera webbplatsens framgång i att minska belastningen på till exempel kundsupport.

Generera Leads

Det andra steget är att omvandla besökare till leads, d.v.s. potentiella kunder. Detta är vanligt inom B2B-sektorn och innebär att samla in kontaktuppgifter för vidare bearbetning genom nyhetsbrev, försäljningsmail eller telefonsamtal. Här är det viktigt att kontinuerligt testa olika strategier för att maximera antalet leads, exempelvis genom att justera innehållet eller använda pop-ups.

Direkt Försäljning

Det tredje syftet är direkt försäljning via webbplatsen. Detta gäller inte bara e-handelswebbplatser för produkter, utan även för tjänster, kurser, och liknande. Här skiljer sig innehållets karaktär; det handlar inte bara om att väcka intresse utan att övertyga besökaren om att genomföra ett köp. Webbplatsens design och innehåll måste från början fokusera på försäljning, och ständiga uppdateringar och tester är nödvändiga för att optimera köpprocessen.

Fastställ ett huvudsyfte

Det är avgörande att bestämma ett primärt syfte för webbplatsen, även om det kan verka lockande att försöka täcka alla tre områden. Ett tydligt fokus hjälper till att effektivisera utvecklingen och gör det lättare för besökaren att förstå webbplatsens huvudbudskap.

Är det dags att förnya eller skapa en ny webbplats?

Kontakta oss på info@welovemarketing.se för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med din webbplats. Läs mer om våra tjänster och vad vi erbjuder på vår webbplats.

Fler inlägg

Boka en kostnadsfri konsultation idag

Är du intresserad av en ny digital närvaro? Vi ger alla företag möjligheten att få ett kostnadsfritt möte, kom igång redan idag.